Skip to main content

Adatkezelési
Tájékoztató

Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem. Amennyiben kérdését postai úton küldte meg jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb írásban egy hónapon belül.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Viber, a vállalkozás weboldala, levelezőrendszerek, telefonon, élőszóban.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

Mondok Zoltán e.v., mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.

Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

A Mondok Masszázs Vecsés vállalkozás tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. 

Az adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető a mondokmasszazsvecses.hu weboldalamon
@mondokmasszazsvecses facebook oldalamon
stúdiómban és a kezelőlapon is megtalálható.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Cégnév: Mondok Zoltán egyéni vállalkozó, adatkezelő
Adószám: 56700105-1-33
Székhely: 2220 Vecsés, Budai Nagy Antal utca 17/D. 
Weblap: mondokmasszazsvecses.hu
Kapcsolattartás: Tel.: +36 20 576 6243 
FBwww.facebook.com/mondok.zoltan
E-mailEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre. 

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre adattovábbítás.

1. Adakezelési célok

Masszázs és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a. Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állítsak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b. Telefonszámára és keresztnevére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

c. Előfordulhat, hogy a masszázskezelés vagy/és fizikai közérzetet javító szolgáltatás miatt, Ön megoszt velünk egészségügyi információt. A kezelőlapot csak akkor készítjük el és tároljuk, amennyiben kifejezetten hozzájárul. Jogalap, GDPR 9. cikk (2) a) pont.

Hozzájárulását a telefonszám és keresztneve megadásával (kezelőlap kitöltésével, aláírásával) adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg. A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (és a kezelőlapot) az utolsó találkozásunk óta eltelt egy év múlva törlöm / megsemmisítem. 

4. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.   

Érintetti jogok:

  1. hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
  2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
  3. az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik; d) az adat kezelésének korlátozása;
  4. az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
  5. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
  6. bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
  7. tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  Telefon: 0613911400  Fax: 0613911410 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  Honlap: https://www.naih.hu/

TevékenységKezelt adatokAdatkezelési célAdatkezelési jogalapAdattovábbításTárolás helye és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név, Lakcím, (adószám)

Számla kiállítása szolgáltatás
nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk
(1) bekezdés
c) pont

NAV felé

Székhelyen vagy könyvelőnél,
legalább 8 év

Kapcsolattartási adatok

Keresztnév, Telefonszám

Időpont egyeztetés, változtatás

GDPR 6. cikk
(1) bekezdés
a) pont

Nem történik

Kapcsolat fennállását követő egy év

Egészségügyi információk

Név, telefonszám,
egészségügyi előzmények,
jelen 
probléma

Ellenjavallatok és
javallatok megismerése,
sérülések elkerülése

GDPR 9. cikk
(2) bekezdés
a) pont

Nem történik

Hozzájárulás visszavonásáig,
de maximum a kapcsolat
fennállását követő egy év

A szabályzat időbeli hatálya 2018. 05.25-től visszavonásig tart.

GDPR